Aktywna tablica druga odsłona

Szkoła przystąpiła do drugie tury programu Aktywna Tablica, w wyniku którego pozyskaliśmy dwa dodatkowe monitory multimedialne oraz pomoce naukowe.

W ramach programu szkoła zakupiła 2 monitory interaktywne Samsung 65 Flip 2.

O szczegółach przeczytasz w naszym dokumencie: Aktywna-tablica-II.pdf


Aktywna tablica

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu „Aktywna tablica”, programu rozwijającego szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- kompensacyjnych. W ramach programu szkoła zakupiła 2 monitory interaktywne Samsung 65. Monitory interaktywne pozwalają nauczycielom prowadzić innowacyjne lekcje i inne zajęcia z wykorzystaniem najbardziej naturalnych dla uczniów programów interaktywnych, gier, materiałów multimedialnych i e-podręczników.

Skip to content