Budynek Szkoły

Patronem Szkoły przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci „Jagusia” jest UNICEF – organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Już sam ten fakt obliguje nas do zapewniania naszym uczniom wymiernego wsparcia i konsekwentnego przestrzegania ich praw. Zależy nam także, aby nasi podopieczni wrócili do dobrego zdrowia i samopoczucia, co poprawi ich jakość życia oraz ułatwi prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Nauczanie obejmuje klasy I – VIII szkoły podstawowej oraz klasy I-III liceum. Uczniowie techników i szkół branżowych realizują w naszym liceum kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, przedmioty zawodowe i praktyki realizują w szkołach macierzystych. Dzieci mają możliwość kontynuacji toku nauki, z uwzględnieniem uwag i wskazówek od nauczycieli prowadzących, dlatego właśnie powinny mieć ze sobą podręczniki i ćwiczenia oraz zeszyty przedmiotowe. Uczymy wszystkich przedmiotów, a na zakończenie pobytu każdy otrzymuje zaświadczenie z wykazem ocen przedmiotowych i z oceną z zachowania. Na każdym etapie edukacji realizujemy podstawę programową szkół publicznych.

Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w realiach informacyjnych oraz nauka bezpiecznego funkcjonowania w wirtualnej rzeczywistości. Dostosowaliśmy naszą Szkołę do tego rodzaju wyzwań, do dyspozycji młodzieży jest pracownia komputerowa, laptopy, a nauczyciele swobodnie korzystają w swej pracy z technologii informatycznej. Niepozorne robociki edukacyjne, które są w naszej placówce, pozwalają wprowadzić uczniów w świat robotyki, wyzwalają ich kreatywność i są okazją do rozwijającej zabawy.

Szkoła składa się z estetycznych klas, które w godzinach popołudniowych służą jako świetlice, a także z obszernej sali gimnastycznej i zmodernizowanego boiska oraz z placu zabaw umożliwiającego gry i zabawy.

Podejmujemy starania promujące stosowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz propagujące zdrowy tryb życia. Uczymy tego, jak uczynić swoje życie lepszym, ale również, jak udzielić pomocy innym. Chcemy, aby młodzież potrafiła świadomie dokonywać wyborów, które uczynią ich życie zdrowszym, pełniejszym, bardziej komfortowym.

Skip to content