Papier znany jest od 105 r. n.e., jednak nawet dziś nie wszyscy znają tajniki jego powstawania. Aby się tego dowiedzieć odwiedziliśmy najlepsze ku temu miejsce – Muzeum Papiernictwa w Duznikach-Zdroju.

Muzeum Papiernictwa istnieje od 1968 roku, założono je w młynie papierniczym, który ma ponad 400 lat. Już sam budynek młyna stanowi bardzo ważny zabytek techniki – wejście ma kształt wieży, dach jest zwieńczony szczytem wolutowym w stylu barokowym i pokryty gontem, natomiast wewnątrz znajduje się zabytkowa polichromia. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju w 2011 roku zostało uznane za pomnik historii, co czyni je jednym z cenniejszych zabytków Polski, a opiekunowie muzeum starają się o uznanie go za zabytek klasy UNESCO.

Dowiedzieliśmy się, że długo, bo aż do końca XVIII wieku najważniejszym surowcem papierniczym były nikomu niepotrzebne szmaty; papiernicy przetwarzając je na arkusze redukowali ilość śmieci, a kolejne dekady przynosiły stały wzrost wytwarzania papieru. Drewno, będące przez dekady podstawowym surowcem papierniczym przy produkcji wielu odmian papieru, zostało zastąpione przez makulaturę. To samo włókno może być teraz wykorzystane kilkukrotnie. Niestety, Polska jest krajem o najniższym w Unii Europejskiej wskaźniku recyklingu makulatury, dlatego naszym problemem nie jest duże zużycie papieru, lecz niewielki odzysk makulatury.

W papierni mogliśmy obejrzeć kolekcję arkuszy ze znakami wodnymi z całego świata, sita do wytwarzania papierów zabezpieczonych przed próbami fałszerstwa, historyczne przyrządy do badania właściwości wyrobów papierowych (m.in. banknotów) oraz oryginalne urządzenia i modele maszyn wykorzystywanych w fabrykach papieru. Niezwykłą atrakcją czekającą na zwiedzających jest czerpalnia, w której odbywają się pokazy czerpania papieru według techniki opracowanej w XIII stuleciu. Sami mieliśmy sposobność wczuć się w rolę średniowiecznego papiernika i własnoręcznie wykonać arkusze, które stały się wyjątkową pamiątką z pobytu w historycznym młynie papierniczym.

Wróciliśmy z wycieczki bogatsi o nową wiedzę i umiejętność czerpania papieru, a najbliższym pochwalimy się własnoręcznie wykonanymi kartkami papieru ze znakiem wodnym.

Wycieczka Mikołajkowa do Muzeum Papiernictwa
Skip to content