Szkoła ukończyła realizację programy Aktywna Tablica. Uczestniczyliśmy w dwóch edycjach, w wyniku których wszystkie nasze klasy zostały wyposażone a nowoczesne multimedialne monitory. Teraz możemy prowadzić zajęcia z uczniami wykorzystując do tego nowoczesne platformy elektroniczne.

Umożliwiają one proste objaśnianie bardziej złożonych i skomplikowanych zagadnień uczniom, dzięki czemu lepiej przyswajają trudniejszy materiał. Możemy w nowoczesny sposób przedstawiać grafiki w kolorze, ze szczegółami i animacją a niedostępnymi w korzystaniu z tablicy kredowej. Łatwiej nam zaciekawić ucznia pokazując ciekawe grafiki, mapy czy infografiki.

Wykorzystanie tablicy multimedialnej rozbudza wyobraźnię dziecka i pozwala dłużej utrzymać jego uwagę na omawianym zagadnieniu.

Tablica to też łatwiejsze przygotowanie się nauczyciela do lekcji i jej prowadzenie na wysokim poziomie.

O szczegółach naszego programy przeczytasz na naszej stronie TU.

Aktywna Tablica
Skip to content